Ochrana osobních údajů - GDPR

Tímto udělujete souhlas společnosti ALCATRAZ PLZEŇ s.r.o., Vejprnická 56 31800 PLZEŇ IČ: 28005457 dále jen Správce, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 

· jméno a příjmení

 

· adresa

 

· e-mail

 

· telefonní číslo

 

· další osobní údaje, potřebné pro naplnění stanoveného účelu

 

Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem nezbytně nutném pro:

 

· příjem a vyřizování dotazů z kontaktních formulářů

 

· příjem a vyřizování poptávek a objednávek na služby, produkty a zboží společnosti

 

· dotazy návštěvníků webových stránek provozovaných společností

 

· evidenci vhodných uchazečů o zaměstnání (jako potenciálního zaměstnance)

 

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu zákonné lhůty.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to písemnou formou zasláním emailu na alcatraz@alcatraz-plzen.cz <mailto:alcatraz@alcatraz-plzen.cz> nebo dopisu na kontaktní adresu společnosti.

 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem a třetí straně jsou poskytovány pouze údaje nutné ke splnění jejich účelu.

Osobní údaje jsou poskytnuty dobrovolně, jsou pravdivé a úplné.

 

K osobním údajům budou mít přístup jen pověření zaměstnanci.

 

Dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 

· vzít souhlas kdykoliv zpět

 

· požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

 

· požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

 

· vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

 

· požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

 

· v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

V Plzni 21. května 2018

Vytvořilo Tuto Studio