Sejfy

Sejf

Jsou fakticky bezpečnostní schránky určené k uchování předmětů, jež mají být spolehlivě zabezpečeny.

 

Slouží především pro ukládání dokumentů, šperků, léků, osobních zbraní a malé hotovosti. Jsou rozděleny do dvou kategorií - zatříděná ochrana (do 20 tis. korun českých) a nezatříděná ochrana (50-150 tis. korun českých).

Sejf
  • sejfy nábytkové
  • sejfy do zdi
Vytvořilo Tuto Studio