Slovník

Pro sjednocení názvů jsme pro Vás připravili následující řádky. Jsou řazeny od jednodušších.

Zámek

Zámek

Mechanizmus uzamykající a odemykající dveře, dvířka, ovládací táhla bezpečnostních dveří, trezorů apod. U dveří je většinou viditelný v polodrážce při otevření - ovládá ho vložka prostřednictvím klíče nebo klíč (u dozických, profilových nebo speciálních zámků).

Vložka

Vložka

Mechanizmus lidově nazývaný a lidově známý pod pojmem „fabka“ (od názvu výrobce FAB) je určen k ovládání zámku prostřednictvím klíče.

Kování

Kování

Slouží k ochraně vložky před rozlomením a jiným násilným vniknutím a je nejviditelnějším ze všech prvků na dveřích. Zpravidla má hranatý nebo oblý tvar a stříbrnou, lesklou barvu. Nejrozšířenějším výrobkem je Rostex, Richter, EVVA atd.

Klíčový systém

Klíčový systém

Často nazývaný jako generální, požární a jednotný klíč. Toto řešení umožňuje přístup jedním klíčem do několika vložek, případně kombinaci několika stupňů přístupu pro jednotlivé vstupy, jejich vzájemné prolínání apod.

Bezpečnostní dveře

Kompletní nové křídlo, zavěšované a montované do stávající nebo jiné zazděné ocelové zárubně. Uvnitř konstrukcí je většinou ovládací mechanizmus pro možnost rozevření a uzamčení jednotlivých bodů.

Bezpečnostní třída

Tento pojem určuje stupeň zabezpečení, který výrobce nechává testovat v certifikovaných zkušebnách pro jednotlivá rizika. Parametry u většiny výrobků určuje jednotná evropská norma ENV 1627 – v ČR se dle této normy dělí na I., II., III. a IV. bezpečnostní třídu – často se nesprávně a možná záměrně zaměňuje za normu zkušební, která má 5 bezpečnostních tříd.

Vytvořilo Tuto Studio