Havarijní služba737 337 734
Havarijní služba737 337 734

Samozamykací zámky

Zamykat či nezamykat? To je oč tu běží ...

Systém samozamykacích zámků řeší situace, kdy je nutné dveřní křídlo nad rámec pouhého zaklapnutí i uzamknout.

 

Většina společenství vlastníků doporučuje spolubydlícím uzamykat vstupní dveře do domu, aby se zabránilo vstupu neoprávněných osob. Tímto však porušují nařízení o umožnění vstupu záchranných složek v případě nutného zásahu a dále požární předpisy ve smyslu únikového východu - normy které problematiku řeší jsou EN 179 a 1125. Uzamčenými dveřmi, se výrazně prodlužuje čas na záchranu osob nebo majetku a znesnadňuje se možnost rychlého opuštění objektu.

 

SZZ řeší tento problém tím, že vždy po uzavření dveří se křídlo automaticky uzamkne a zajistí proti vandalům ve více místech najednou. Z vnitřní strany je ale možné pouhým zmáčknutím kliky systém odemknout - tzv. PANIKOVÁ FUNKCE. Většinu systémů lze samozřejmě odzvánět z bytů původním zvonkovým systémem. Tímto řešením jsou dveře pro venkovní stranu vždy uzamknuté a pro vnitřní (odchozí) stranu vždy odemknuté.

 

Dveře je možné dále osadit i přístupovým systémem - čipy, které umožní imobilním osobám, lidem se sníženou hybností končetin nebo např. dětem pohodlně otevřít, bez nutnosti použití klíče.

 

Dodáváme samozamykací zámky výrobců Bera FAB, Abloy, ERBI, Maco, GU atd.

zámek samozamykací
samozamykací zámek 1 bod Abloy
samozamykací zámek Abloy Alcatraz
přístupový systém čipy barevné Alcatraz Plzeň
samozamykací zámek Bera
čipový přístupový systém Alcatraz
samozamykací zámek
samozamykací zámek BERA Alcatraz
čtečka čipů
střelka samozamykací zámek Alcatraz GU

Důležité upozornění:

 

Pravidlem je, že certifikovaný samozamykací zámek nesmí jít nikdy, v žádné poloze dveří, uživatelsky klíčem uzamknout.

Častým jevem je obcházení instalací záslepky ve formě nýtovaných plechů v zárubni nebo mechanické znehybnění závory.

Tyto úpravy jsou z hlediska bezpečnosti nepřípustné a nazapomínejte, že za výběr vždy zodpovídá výbor SVJ a jeho členové. Finanční úspora při objednávce Vám v budoucnosti může zbytečně nadělat vrásky na čele!

 

Vyžadujte vždy certifikované zámky dle norem EN 179 a 1125.